TimberTime Rapporter

From DataPolarna
Revision as of 08:48, 24 June 2014 by Peter (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Följande rapporter finns tillgängliga i TimberTime

Rapport Beskrivning
Användaraktivitet Rapporten visar per registreringsnummer vilka tider som blivit bokade/lossade/saknade etc.
Avbokningar Visar de användare som har avbokat.
Aviseringsuppföljning Information om de aviseringar som är gjorda.
Bokningar Information om de bokningar som är gjorda.
Bokningsstatistik Översikt om hur användare har bokat (Förhandsbokad, ankomstbokad, obokad och saknad)
Händelse per veckotimme Diagram över antalet av bokning och lossningar per timme. Uppdelat per veckodag.
Inkörning Information från SDC om vad som blivit inkört grupperat på huvudkod säljare.
Leveransmottagning - SDC Summering av stockmätning och travmätning per dag
Lossningsordning Visar information om vilken ordning lass har blivit lossade.
Lossningspercision Visar när lossningen blivit utförd i förhållande till den bokade tiden.
Lossningsrapport Visar information om hur bokningen av lossning har blivit gjord
Meddelande Visar vilka meddelande som varit inlagda
Medellossning per veckotimme Visar medellossning per timme och veckodag
Periodbokning Visar vilka periodbokningar som är gjorde och hur de blivit använda
SDC Information från SDC ihopkopplat med bokning i TimberTime.
Timmerlager - Produktion Rapporten visar vad som passerat timmersorteringen per dag.
Timmerlager - Lagerutveckling Rapporten visar utveckling för lagret under vald period.
Timmerlager - Lager Rapporten visar aktuell lager information.
Timmerlager - Lass Rapporten visar aktuell information om lass i det osorterade lagret
Timmerlager - Välta Rapporten visar aktuell information om timmerlagret men per välta istället för timmerklass.
Väntetid Rapporten visar väntetid i form av ankomsttid i förhållande till bokad tid inom vald period på vald plats.