TimberTime Report Aviseringsuppföljning

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Aviseringsuppföljning

Information om aviserade tider.

Tid - Vilken tidpunkt som aviserades
Bokade - Tidpunkt för när aviseringen gjordes
Lossad - När bilen blev lossad
Saknad - Tidpunkt för när bilen blev markerad som saknad
* - B => Aviserad i förväg, P => Aviserad på plats
Diff - Skillnad i tid mellan aviserad tid och lossad tid
Skogsorg. - Vilken skogsorganisation som det var aviserat för
Transportorg. - Vilken transportorganisation (Åkeri) det var aviserat för
SDC - SDC Transportörsnummer
Regnummer - Bilens registreringsnummer
Periodbokad - Ifall aviseringen gäller en periodbokning (Gruppkörning)
Ej bokad - Ifall den var markerad som lossad i truck utan att haft en avisering.

AviseringsUppföljningTabell.png