TimberTime Report Medellossning

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Medellossning per veckotimme

Rapporten visar medellossningen per timme och veckodag inom vald period på vald plats.

MedellossningPerVeckoTimme.png