TimberTime Report Lossningspercision

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Lossningsprecision

Visar information om när lossningen har blivit utförd i förhållande till den bokade tiden.

LossningsprecisionTabell.png

LossningsprecisionGraf.png