TimberTime Report Timmerlager Lagerutveckling

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Timmerlager - Lagerutveckling

Rapporten visar utveckling på timmerlagret under vald period. Urval sker på tider, träslag och timmerklass.

Två olika stapeldiagram visas. Första ser man utvecklingen per träslag och i den andra så ser man utvecklingen per timmerklass.

OBS! Data i diagrammet är enbart på valda timmerklasser.

TimmerlagerLagerutvecklingTräslag.png

TimmerlagerLagerutvecklingTimmerklass.png