TimberTime Periodbokningsmanual

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Administratören för respektive transportorganisation har möjlighet att boka perioder med flera tider/per timme för en grupp från samma organisation. Detta kan göras för att underlätta för chaufförerna att få en tid som passa när de ska boka sina lossningar.

Hur ?


Periodbokning

Administratören väljer lossningsplats, väljer datum och klickar på ”timknapparna” under diagrammet mellan vilka timmar som perioden innefattar samt antalet bokningar som kommer att ske under den perioden. Tryck ”Spara” och efter detta så finns det tider reserverade för transportorganisationen.

Gröna tider

När respektive förare från transportorganisationen visar tiderna som finns avisering- bokningsbara, kommer tiderna med periodbokningar att visas som gröna tider.

Användartips

  • Boka endast tider som du avser använda!
  • Avboka tider så snart som möjligt. Tiden kan då användas av någon annan.
  • Boka tider så snart du vet när du förväntas komma till lossningsplats.
  • Periodbokningar ska endast användas vid s.k. gruppkörningar
  • ”Kan jag boka alla morgontider (t ex kl 7) nästa vecka?” Ja, om du avser komma dessa tider så går detta utmärkt.

Supportnummer 0910-120 90 DataPolarna AB, besvaras vardagar kl 8-17