TimberTime Adminstratörsmanual

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Bokningsställen

Välj bokningsställe från listan för att få fram flikar med möjliga val via Inställningar/Administration och välj plats.


Info


Redigera bokningsställe
Extra uppgifter

För att "tvinga" användarna att uppge vissa uppgifter för att kunna registrera aviseringar/bokningar, bockas dessa uppgifter i. Epost, Namn, Telefon, Registreringsnummer, Transportörsnummer SDC, Transportorganisation, Skogsorganisation, Trav- och stockmätning. Om ytterligare fält anges efter det att en användare redan registerat sig så kommer det att få ett meddelande om att komplettera uppgifter för att kunna boka ytterligare.

Instruktioner

För att kontrollera vilka instruktioner som är upplagd för resp. bokningsställe, trycker du på Instruktioner. För att lägga in instruktioner, tryck på knappen välj fil, välj fil och tryck ladda upp.

Valda sortiment

För att konfigurera vilket sortiment som kan väljas vid bokning, lägg till från listan Tillgängliga sortiment resp. ta bort från listan Valda sortiment med tillhörande knappar, Lägg till och Ta bort.

Ankomsttid eller lastnings/lossningstid

Här väljer man om det är ankomsttid eller lastning-/lossningstid som bokas.

Meddelande

Skriva meddelande till användare/information. Dessa kan också skickas ut via SMS.

Skapa/redigera meddelanden
Skapa/redigera meddelande

Klicka på knappen Lägg till för att skapa ett nytt meddelande. Eller knappen Ändra för att redigera ett befintligt meddelande.

Förklaring start/slut

Bara ett meddelanden kan visas åt gången men det är möjligt att lägga in tidsstyrda meddelanden. Är det angivet flera meddelanden och vissa har start eller slut tider inställda så visas de enligt prioritetsordningen nedan.

Prio mellan meddelande är enligt följande
1. Aktuell tid mellan starttid och sluttid
2. Ingen starttid, men aktuell tid före sluttiden
3. Ingen sluttid, men aktuell tid efter starttiden
4. Ingen starttid eller sluttid angiven. I angiven ordning dvs det första meddelandet utan tider kommer att visas.

Standardschema

Skapa schema för lossningstider.

Standardschema
Skapa/redigera schema

Här konfigureras det schema som lossnings-/ lastningsplatsen har.

Det går att välja mellan två olika sätt att beräkna hur mycket tider som finns tillgängliga.

  • Standard (Flytande timme) - Max timme och Max slot begränsar hur många tider som kan bokas. Det beräknas flytande över en timme.
  • Fasta intervall (Max per intervall) - Istället för att ange max per timme så anges ett max per intervall. Intervallet kan ha valfri längd och anges genom en bokstav (A till Z). Begränsningen blir då på hela intervallet istället för på en flytande timme. Vid midnatt så börjar automatiskt ett nytt intervall så att exempelvis måndag 23:00 till 00:00 intervall A och tisdag 00:00 till 01:00 intervall A räknas som två olika intervall.

Tiderna fylls i per dag och gäller om inget är ändrat under knappen ”vecka” för samtliga veckor under året. För att få olika tider beroende på veckonummer, klicka i de veckor som är aktuella under knappen "Vecka. När man trycker spara-knappen och har kryssat i Uppdatera frisläppta dagar kommer schemat att "slå" igenom från och med nu och gälla framåt. Väljer man att inte uppdaterade frisläppta dagarna kommer schemat att börja gälla först efter det gått det antal dagar som står ovanför "måndag".

Stängda dagar

Här konfigureras det specifika dagar där det ska vara stängt hela dagen exempelvis julafton, nyårsafton.

Stängda dagar
Stängda dagar

Lägg till rad för att konfigurera hel eller del av dag som det inte ska finnas några bokningtider.

Leveransplan


Leveransplan
Leveransplan

Här konfigureras leveransplan för olika skogsorganisationer dvs hur många kubikmeter per tidsenhet som ska levereras till lastning/lossningsplatsen. Det här behövs inte för att TimberTime ska fungera men för att ge åkarna/leverantörerna information om hur de ligger till med leveranser så måste dessa uppgifter finnas. Informationen hamnar på knapparna som väljer lastnings/lossningsplats