SISS/Release-1258

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

OBS! Releaseinformation och Releasenummer kan komma att ändras innan den nya releasen skickas ut

Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.

Ny funktionalitet

 • Avropa leverans från kontrakt till annan organisation inom samma koncern
  Om man har ett kontrakt som man vill avropa en leverans från finns nu även möjlighet att avropa till en annan organisation inom samma koncern.
 • Filtrera kundregister per kundkategori
  Nu finns möjlighet att filtrera kundregistret utifrån kundkategori.
 • Ny inställningsvariabel för att dölja kontraktsperiod på utskriftsdokument
  Inställningsvariabeln VisaInteKontraktsperiodPåUtskriftsdokument döljer kontraktsperioden vid utskrift om kunden är kopplad till den inställningsgruppen.
 • Skapa papiNet WoodX-fil för en utleverans
  Under fliken Filer på en utleverans finns nu möjlighet att skapa en papiNet WoodX-fil. Filen kommer automatiskt att inkluderas när man skapar och skickar en offert med e-post.
 • Avropa leverans från kontrakt till annan site inom multisite *** BETA-funktionalitet ***
  Om man har multisitestöd (datasynkning mellan SISS-siter som man äger) så finns det nu möjlighet att från kontrakt (in och utkontrakt) avropa en leverans till valfri site inom multisiteklustret. Kontakta Datapolarna för mer information.

Uppdaterad funktionalitet

 • Ny inställningsgrupp för dokumentsidfot GBP
  För brittiska kunder finns nu möjlighet att koppla en inställningsvariabel för dokumentsidfot för GBP.
 • Sök och lägg till flera produkter samtidigt på kontrakt och leveranser
  När man söker och lägger till produkter på kontrakt/leverans kan man nu lägga till markerade produkter och söka igen efter fler produkter utan att behöva ladda om sökfönstret.
 • Längdspecifikation i säljstöd
  Om den summerade mängden i längdspecifikationen skiljer sig från den angivna mängden på raden får man fråga om man vill uppdatera mängden till den från längdspecifikationen.

Ändrad funktionalitet

 • Nytt utseende vid e-postaviseringar
  När man skickar e-postaviseringar så har modalfönstret ändrats så att bland annat mottagarna ligger i en egen flik. Det är även enklare att lägga till och ändra mottagare vide aviseringstillfället. OBS! Ändringar som görs här sparas inte utan används bara vid aviseringstillfället. Om det är permanenta ändringar ska dessa göras på kundkortet.
 • Kontraktsdatum och Giltig till sätts automatiskt på kontrakt
  Kontraktsdatum sätts automatiskt till dagens datum. Giltig till sätts till dagens datum + 30 dagar. Båda dessa värden är inställningar som vi kan ändra om ni vill ha andra intervaller.
 • Kontrakt som länk i lista av leveranser
  När en leverans är skapad från ett kontrakt visas kontraktnummer i listan av leveranser. Kontraktnummer är nu en länk som öppnar aktuellt kontrakt i en ny flik. Gäller för både in och utleveranser.
 • Knappen "Importera prislista" inaktiverad.
  När man skapar en ny prislista så är knappen "Importera prislista" inaktiv till prislistan är sparad.
 • Avregistrerade paket går inte att uppdatera.
  Det går ej längre att uppdatera avregistrerade paket. Dessa måste i så fall återaktiveras.

Övrigt/Rättningar

 • Borttag av dubbletter vid import av priser till prislista
  När man importerar rader till en prislista från Excel som innehåller dubbletter av en eller flera artiklar så städas dessa bort innan importen för att undvika fel i systemet.
 • Visning av nytt pris vid redigering av prislista
  Rättat så att nytt pris visas direkt när man gör ändringar på en rad när man redigerar en prislista.
 • Val av kund på leveranser och kontrakt visas nu baserat på kundkategori
  När man söker efter en köpare visas bara de som har kundkategorin köpare, agenter för de som har kundkategori agent, o.s.v.
 • Utskrift av Kontrakterkännande på inleverans
  Fungerade ej tidigare. Rättat.
 • Bokade paket på inleverans.
  Paket bokade på en inleverans ska inte gå att boka på en annan inleverans. Rättat, det gick att göra tidigare.