SISS/Release-1238

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

OBS! Releaseinformation och Releasenummer kan komma att ändras innan den nya releasen skickas ut

Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.

Ny funktionalitet

 • Produktmatchning i samband med byte av produkt på leveransrad
  Det finns ett nytt val i sökrutan när man byter produkter på en leveransrad. Produktmatchning har ett antal val där man helt enkelt kopierar in värden från radens produkt i sökfältet för att enkelt kunna söka efter matchande produkter.
 • Byte av produkter på flera leveransrader samtidigt
  Tidigare har man kunnat byta produkt på en leveransrad åt gången. Nu finns möjlighet att byta alla produkter samtidigt genom att matcha produkter med utgångspunkt från radens produkt genom produktmatchning. Matchar flera produkter får man en lista att välja från. Markerade rader byts sedan ut på leveransen.

Uppdaterad funktionalitet

 • Möjligt att hämta grundpris från ny produkt vid produktbyte på leveransrad
  När man byter produkt på en leveransrad kan man klicka i en ruta om man även vill byta priset till den nya produktens grundpris.
 • Möjligt att lägga in noteringar och längdkrav på orderrader i säljstödet
  På samma sätt som man kan lägga till längdkrav och noteringar på leverans- och kontraktrader kan man nu göra det direkt i säljstödet och då följer dessa med när man skapar kontrakt eller leverans.

Ändrad funktionalitet

 • Nu måste man klicka på sök för att sökning ska genomföras
  På många sidor där man söker efter produkter och paket till exempel måste man nu klicka på sök för att få fram resultatet. Det kommer inte automatiskt när man laddar sidan längre. Anledningen till detta är att om man har väldigt många träffar kan systemet belastas mycket varje gång sidan öppnas. Ett tips är att ha sökresultatet öppet och sedan hålla nere Ctrl-tangenten när man klickar på ett objekt, så öppnas det i en ny flik som man kan spara och stänga när man är klar.

Övrigt/Rättningar

 • Kassabattsbeloppet på faktura är nu uppdelade i två belopp, beskattningsbart underlag och moms
  Även en skatteteknisk förklaring av kassarabatt skrivs nu ut på fakturan. Gäller för momspliktig försäljning inom Sverige.
 • Avskrivningsförslag vid kassarabatt presenteras automatiskt vid inbetalning
  Inbetalningsdatumet ligger till grund för avskrivningsförslaget. Ändrar man inbetalningsdatum så måste man klicka på "trollspöt" för att få ett nytt avskrivningsförslag.
 • Kontaktuppgifter för ordererkännande, offert, mm. tas från Mottagare (standardlossningsadress)
  Föreslagna E-postadresser tas från Mottagarens kontaktuppgifter. Har man inte lagt in e-postadresser på mottagaren bör man göra detta så att man får rätt förslag vid aviseringar. Fakturor skickas till kontaktuppgifterna för fakturamottagare som tidigare.