SISS/Release-1208

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.

 • Inställningsvariabel för OCR-nummer på faktura
  OCR-numret räknas ut baserat på fakturanummer.
 • Intrastatfaktura
  Det egna landet inkluderas numera inte i intrastatfakturan.
 • Uppdatering beräkning av areamängd på leverans och följesedel
 • Uppdatering av kontering vid export av tullärende
 • Samlingsfaktura
  Nu går det att skapa en gemensam faktura för flera leveranser till samma kund.