SIBB Administration

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Användare

Användare1.png

Lägg till användare

 1. Välj Administration > Användare i menyn.
 2. Klicka på knappen Lägg till användare.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas och tryck på knappen ”Skapa ny användare”

Redigera användare

 1. Välj Administration > Användare i menyn.
 2. På den användare du vill redigera klicka på Skriv.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas och tryck på knappen ”Uppdatera användare”

Ta bort användare

 1. Välj Administration > Användare i menyn.
 2. På den användare du vill ta bort klicka på Ta bort.png
 3. Bekräfta att om vill ta bort användaren.

Behörighetsnivåer

 1. Admin - Fullständiga rättigheter
 2. Super user - Rättigheter till allt förutom hantering av användare.
 3. Användare - Inga administrativa funktioner men möjlighet att se det som visas på webbsidan samt rapporter.

Budget

Budget.png

Redigera eller skapa ny budget

 1. Välj Administration > Budget i menyn.
 2. Välj budgetår, resurs och enhet.
 3. Fyll i värde kolumnen.
 4. Spara.

Försäljningspriser

Försäljningspriser.png

Ny period med försäljningspriser

 1. Välj Administration > Försäljningspriser i menyn.
 2. Klicka på Ny period1.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas, observera att man sedan måste spara även prislistan för att perioden ska skapas.
 4. Fyll i priserna för produkterna.
 5. Välj Spara prislista.png om du vill spara eller välj Ta bort prislista.png då kommer även perioden att försvinna.

Redigera försäljningspriser för en period

 1. Välj Administration > Försäljningspriser i menyn.
 2. Välj en period i listan.
 3. Ändra priser i tabellen som kommer fram.
 4. Välj Spara prislista.png

Ta bort prislista och period

 1. Välj Administration > Försäljningspriser i menyn.
 2. Välj en period i listan.
 3. Klicka på Ta bort prislista.png

Postningsmönster

Postningsmönster.png

Lägg till postning

 1. Välj Administration > Postningsmönster i menyn.
 2. Klicka på Lägg till postning.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Redigera postning

 1. Välj Administration > Postningsmönster i menyn.
 2. På den postning du vill redigera klicka på Skriv.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Ta bort postning

 1. Välj Administration > Postningsmönster i menyn.
 2. På den postning du vill ta bort klicka på Ta bort.png

Produkter

Produkter.PNG

Lägg till produkt

 1. Välj Administration > Produkter i menyn.
 2. Klicka på Lägg till produkt.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Redigera produkt

 1. Välj Administration > Produkter i menyn.
 2. På den produkt du vill redigera klicka på Skriv.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Ta bort produkt

 1. Välj Administration > Produkter i menyn.
 2. På den produkt du vill ta bort klicka på Ta bort.png

Resurser

Resurser.PNG

Lägg till resurs

 1. Välj Administration > Resurser i menyn.
 2. Klicka på Lägg till resurs.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Redigera resurs

 1. Välj Administration > Resurser i menyn.
 2. På den resurs du vill redigera klicka på Skriv.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Ta bort resurs

 1. Välj Administration > Resurser i menyn.
 2. På den produkt du vill ta bort klicka på Ta bort.png

Resurskostnad

Resurskostnad.PNG

Skapa ny period med resurskostnad

 1. Välj Administration > Resurskostnader i menyn.
 2. Klicka på Skapa ny period.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas, observera att man sedan måste spara även resurskostnader för att perioden ska skapas.
 4. Fyll i priserna för resurserna.
 5. Välj Spara resurskostnad.png om du vill spara eller välj Ta bort resurskostnad.png då kommer även perioden att försvinna.

Redigera resurskostnader för en period

 1. Välj Administration > Resurskostnader i menyn.
 2. Välj en period i listan.
 3. Ändra resurskostnader i tabellen som kommer fram.
 4. Välj Spara resurskostnad.png

Ta bort resurskostnader och period

 1. Välj Administration > Resurskostnader i menyn.
 2. Välj en period i listan.
 3. Klicka på Ta bort resurskostnad.png

Schema

Schema.png

OBS! Arbetstid från schemat beräknas i förskott så ändringar visas först nästa dag.

Lägg till schema

 1. Välj Administration > Schema i menyn.
 2. Klicka på Lägg till schema.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas. För att fylla i schema se punkt för redigera schema.

Redigera schema

 1. Välj Administration > Schema i menyn.
 2. På det schema du vill redigera klicka på Skriv.png så får du upp följande nedanför listan med schema.

Redigera schema2.png

 1. Klicka på Lägg till definition.png
 2. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.
Lägg till definition2.png

Namn: Namn på aktiviteten som kan visas i t.ex. schema. Beskrivning: Beskrivning av aktiviteten. Starttid: Vilken tid aktiviteten ska börja. Sluttid: Hur länge aktiviteten ska genereras. Längd: Hur lång aktiviteten är. Arbetstid: Är den markerad så är det arbetstid.
 1. När man har lagt till flera aktiviteter så måste man prioritera dem. Det gör man med hjälp av pilarna som man kan flytta aktviteterna upp eller ner (se bild nedan).

De aktiviteter som ligger längst upp har högst prioritet.
Exempel: om man har en aktivitet som innebär lunch en timme varje dag (period är 7 dagar) och en aktivitet som heter helg som är två dagar så kommer lunchen
skapas för de fem dagar som inte är helg om helg aktiviteten ligger ovanför lunch i listan som på bilden nedan.

Exempel schema.png

Stödtabeller

SIBB Stödtabeller.png

Redigera data

SIBB Stödtabeller.png

 1. Välj tabell som ska redigeras i listan
 2. Ny rad läggs automatiskt till i slutet
 3. Redigera direkt i celler för att uppdatera data
 4. Högerklicka på en rad och välj "Ta bort" för att ta bort en rad
 5. Avsluta redigering med "Spara" knappen
 6. "id" kolumnen går inte att redigera

Tillverkningsorder

Tillverkningsorder.png

Skapa tillverkningsorder

 1. Välj Administration > Tillverkningsorder i menyn.
 2. Klicka på Skapa tillverkningsorder.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Redigera tillverkningsorderar

 1. Välj Administration > Tillverkningsorder i menyn.
 2. Välj typ av tillverkningsorder i listan, klicka sedan på en av knapparna Knappar.png så visas tillverkningsordrarna i en lista.
 3. På den tillverkningsorder du vill redigera klicka på Skriv.png
 4. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Ta bort tillverkningsorder

 1. Välj Administration > Tillverkningsorder i menyn.
 2. På den tillverkningsorder du vill ta bort klicka på Ta bort.png

Timmerklasser

Timmerklass.png

Lägg till timmerklass

 1. Välj Administration > Timmerklasser i menyn.
 2. Klicka på Lägg till timmerklass.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Redigera resurs

 1. Välj Administration > Timmerklasser i menyn.
 2. På den timmerklass du vill redigera klicka på Skriv.png
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas.

Ta bort resurs

 1. Välj Administration > Timmerklasser i menyn.
 2. På den timmerklass du vill ta bort klicka på Ta bort.png

Timmerkostnad

Timmerkostnad.png

Skapa ny period med resurskostnad

 1. Välj Administration > Timmerkostnad i menyn.
 2. Klicka på
 3. Gör dina ändringar i fönstret som öppnas, observera att man sedan måste spara även timmerkostnad för att perioden ska skapas.
 4. Fyll i kostnad för timmerklassen.
 5. Välj Spara timmerkostnad.png om du vill spara eller Ta bort timmerkostnad.png då kommer även perioden att försvinna.

Redigera resurskostnader för en period

 1. Välj Administration > Timmerkostnad i menyn.
 2. Välj en period i listan.
 3. Ändra timmerkostnad i tabellen som kommer fram.
 4. VäljSpara timmerkostnad.png

Ta bort resurskostnader och period

 1. Välj Administration > Timmerkostnad i menyn.
 2. Välj en period i listan.
 3. Klicka på Ta bort timmerkostnad.png