MoistPal Information

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Allmän Information

MoistPal är en fuktkvotsmätare för provtagning av fuktkvoter i sågade trävaror.

App

MoistPal används tillsammans med en Androidapp som laddas ned från Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=se.datapolarna.moistpal

Fuktkvotsmätning

Fuktkvoten mäts med resistans på liknande sätt som de på marknaden dominerande mätarna. MoistPals konstruktion medger också att det exakta sättet som resistansmätningen utförs på kan varieras mjukvarumässigt och nya mätalgoritmer kan användas.

Temperatur

En viktigt variabel i beräkningen av fuktkvot är temperatur. MoistPal har därför ett separat inbyggt mätstift för temperatur.

Bluetooth

Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan därigenom direkt kopplas samman med en smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth.

Detekterar felaktiga mätningar

MoistPal varnar automatisk för mätningar som inte verkar ok. T.ex. om du mäter i luft.

Automatisk överföring av data

Mätdata överförs och lagras automatiskt så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.

Rapporter

Standardrapporter som sammanställer mätningar. Data kan även enkelt exporteras till t.ex. Excel.

Koppling till andra system

Data från MoistPal kan hämtas och integreras med sågens övriga system t.ex. SawInfo, torksystem affärssystem m.fl.

Mekaniska förbättringar

MoistPals hammare har en mängd smarta egenskaper som förbättrar handhavandet: Knapp för mätvärde direkt på hammaren, ljuddämpning, lodar automatiskt, stabil infästning av stift, integrerad nyckel för dragning av stift m.m.

Kalibrering

MoistPal kalibreras enkelt med kalibreringsblocket. Utöver denna kalibrering kan en användarspecifik kalibrering göras mot t.ex. torrvikter.

Kalibreringsblock

MoistPal har ett nyutvecklat kalibreringsblock som också fungerar som ask för reservstift. Kalibreringsblocket har också en extra kalibreringspunkt för bättre kalibrering.

Abonnemang

Med MoistPal följer ett abonnemang där datalagring, rapporter m.m. ingår.

Web

Webbadress: http://www.moistpal.se

Kontakt/Support

Telefon

Växel: +46 (0)910 120 90

Epost

Information: mailto:info@datapolarna.se
Support: mailto:support@datapolarna.se

Adress

DataPolarna AB
Vretgatan 5
931 33 Skellefteå