GPSTimber Truck Snabbtangenter

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Information

Alla knappar triggar när knappen släpps.

Exempel på makro: är CTRL ned, A ned, A upp, CTRL upp

Följande kombinationer används i programmet. Se respektive formulär för funktion.

 • Esc
 • F8
 • Ctrl + F1
 • Ctrl + F2
 • Ctrl + F4
 • Ctrl + F5
 • Ctrl + A
 • Ctrl + B
 • Ctrl + D
 • Ctrl + E
 • Ctrl + F
 • Ctrl + I
 • Ctrl + L
 • Ctrl + S
 • Ctrl + T
 • Ctrl + W
 • Ctrl + Z
 • Ctrl + +
 • Ctrl + -
 • Ctrl + KP1
 • Ctrl + KP2
 • Ctrl + KP3
 • Ctrl + KP4
 • Ctrl + KP5
 • Ctrl + KP6
 • Ctrl + Pil upp
 • Ctrl + Pil ned
 • Ctrl + Pil vänster
 • Ctrl + Pil höger
 • +
 • -
 • Page up
 • Page down
 • Ctrl + Shift + G
 • Ctrl + Shift + P
 • Ctrl + Shift + A

Automatik

Det finns tre knappar från automatik. De ska gå att anropa ifrån de flesta formulär.

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Ctrl + Shift + A Aktivera/Inaktivera automatiken tillfälligt.
Ctrl + Shift + G Ta grip
Ctrl + Shift + P Lämna grip

Huvudskärm

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Ta från vald välta
Ctrl + F2 Töm från vald välta
Ctrl + F4 Lämna till vald välta
Ctrl + F5 Visa/Växla kamerabilder
Ctrl + A Växla aktiv/inaktiv på vald välta
Ctrl + B Visa/Dölj sågbordsinfo
Ctrl + D Inventera vald välta
Ctrl + E Skapa/Redigera välta
Ctrl + F Växla status Full/Inget på vald välta
Ctrl + I Visa information om vald välta eller trucken ifall ingen välta är vald
Ctrl + L Visa lossningsformulär
Ctrl + R Massabruksläge - Visa/dölj information om recept
Ctrl + S Visa sökformulär
Ctrl + T Visa trailerformulär
Ctrl + W Centrera visning till mitten av området
Ctrl + Z Ångra
Ctrl + + Zooma in
Ctrl + - Zooma ut
Ctrl + KP6 Växla till nästa sågbord
Ctrl + KP3 Växla till föregående sågbord
F8 Starta/Visa TimberTime
ALT+F4 Avsluta programmet

Skapa/Redigera Välta

GPSTimber CreatePile.PNG

I skapa/redigera välta formuläret så kan följande knappar användas. Funktionen för knapparna beror på vilket fält som är markerat.

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F2 Skapa/Spara välta
Ctrl + F1 Stega till nästa fält
Ctrl + F4 Stega till föregående fält
Ctrl + + Öka värdet med 1, flytta vältan 0.5 meter norr
Ctrl + - Minska värdet med 1, flytta vältan 0.5 meter söder
Ctrl + KP6 Öka värdet med 0.1, flytta vältan 0.5 meter öster
Ctrl + KP3 Minska värdet med 0.1, flytta vältan 0.5 meter väster
Ctrl + KP5 Längd ökar med 5, bredd och riktning ökas med 1, flytta vältan 5 meter öster
Ctrl + KP2 Längd minskar med 5, bredd och riktning ökas med 1, flytta vältan 5 meter väster
Ctrl + KP4 Längd ökar med 10, riktning ökas med 45, bredd ökas med 1, flytta vältan 5 meter norr
Ctrl + KP1 Längd minskar med 10, riktning minskar med 45, bredd ökas med 1, flytta vältan 5 meter söder
CTRL + F Hämta data från närmaste välta
Page Up Rotera välta 45 grader höger
Page Down Rotera välta 45 grader vänster
+ Rotera välta 1 grad höger
- Rotera välta 1 grad vänster
CTRL + Pil up Flytta välta 1 meter upp
CTRL + Pil ned Flytta välta 1 meter ner
CTRL + Pil vänster Flytta välta 1 meter vänster
CTRL + Pil höger Flytta välta 1 meter höger

Hämta timmer

GPSTimber Get.PNG

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Ta
Ctrl + F2 Töm
Ctrl + L Stäng formulär och visa lossningsformulär
Ctrl + T Stäng formulär och visa trailerformulär
Ctrl + KP4 Öka antalet med 1
Ctrl + KP1 Minska antalet med 1
Ctrl + KP5 Öka antalet med 10
Ctrl + KP2 Minska antalet med 10

Lämna timmer

GPSTimber Put.PNG

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F4 Lämna

Lossa bil

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Ta
Ctrl + F2 Töm
Ctrl + L Avbryt
Ctrl + KP4 Öka ordernummer med 1
Ctrl + KP1 Minska ordernummer med 1
Ctrl + KP5 Öka ordernummer med 10
Ctrl + KP2 Minska ordernummer med 10
F8 Starta/Visa TimberTime

Lossa bil (SDC)

GSPTimber LossaBil SDC.PNG

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Ta
Ctrl + F2 Töm
Ctrl + L Avbryt
F8 Starta/Visa TimberTime

Lossa tåg

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Ta
Ctrl + F2 Töm
Ctrl + L Stäng formulär och visa lossningsformulär
Ctrl + T Stäng formulär och visa trailerformulär

Ta från välta med partier

Ta parti från välta.png

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Hämta
Ctrl + F2 Hämta och ta bort

Blockera fack

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Ta
Ctrl + F2 Töm
Ctrl + L Stäng formulär och visa lossningsformulär
Ctrl + T Stäng formulär och visa trailerformulär
Ctrl + KP4 Öka antalet med 1
Ctrl + KP1 Minska antalet med 1
Ctrl + KP5 Öka antalet med 10
Ctrl + KP2 Minska antalet med 10

Fråga dialog

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Ja
Ctrl + F4 Nej

Inställningar för gripstorlek

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Ok
Ctrl + L Stäng formulär och visa lossningsformulär
Ctrl + T Stäng formulär och visa trailerformulär
Ctrl + KP4 Öka antalet med 1
Ctrl + KP1 Minska antalet med 1
Ctrl + KP5 Öka antalet med 10
Ctrl + KP2 Minska antalet med 10

Info/Warning/Error dialog

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Stäng
Ctrl + F1 Stäng

Inventering

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Inventera
Ctrl + KP4 Öka antalet med 1
Ctrl + KP1 Minska antalet med 1
Ctrl + KP5 Öka antalet med 10
Ctrl + KP2 Minska antalet med 10

Visa GPS data

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Stäng
Ctrl + F1 Stäng

Meddelande

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Stäng
Ctrl + F1 Skicka
Ctrl + F Visa skärmtangentbord

Kommenter på välta

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avbryt
Ctrl + F1 Ok
Ctrl + F Visa skärmtangentbordet

Information om välta

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Stäng
Ctrl + F1 Visa

Söka välta

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Stäng
Ctrl + F1 Sök

Val av användarnamn

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Avsluta
Ctrl + F1 Logga in

Visa information välta/truck

GPSTimber Info.PNG

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Stäng

Trailer

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Stäng
Ctrl + F1 Ta
Ctrl + F2 Töm
Ctrl + F4 Lasta
Ctrl + T Stäng

Om GPSTimber

Snabbtangenter
Knapp Funktion
Esc Stäng
Ctrl + F1 Stäng