TimberTime Report Timmerlager Lagerutveckling

From DataPolarna
Revision as of 12:04, 23 June 2014 by Peter (Talk | contribs) (Skapade sidan med '== Timmerlager - Lagerutveckling == Rapporten visar utveckling på timmerlagret under vald period. Urval sker på tider, träslag och timmerklass. Två olika stapeldiagram vi...')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Timmerlager - Lagerutveckling

Rapporten visar utveckling på timmerlagret under vald period. Urval sker på tider, träslag och timmerklass.

Två olika stapeldiagram visas. Första ser man utvecklingen per träslag och i den andra så ser man utvecklingen per timmerklass.

OBS! Data i diagrammet är enbart på valda timmerklasser.

TimmerlagerLagerutvecklingTräslag.png

TimmerlagerLagerutvecklingTimmerklass.png