SIDO Display

Från DataPolarna
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.

Andra språk:
English • ‎svenska

Uppdragsskärmen

Uppdragsskärmen visar de aktuella uppdragen. Baserat på inställningen av avdelningen kan även genomförda och/eller kommande uppdrag visas.

Det finns fem olika färger på knapparna:

Vit
Uppdraget är aktivt och det är fritt fram att påbörja uppdraget.

Orange
Uppdraget är påbörjat.

Grön
Uppdraget är avslutat och kvitterat. Tiden anger hur länge sedan uppdraget kvitterades.

Röd
En röd knapp indikerar att uppdraget är aktivt och borde ha påbörjats. Tiden visar när det borde ha varit avslutat.

Blå
Kommande uppdrag som inte får påbörjas ännu. Tiden visar hur länge det är kvar innan uppdraget får påbörjas.

Uppdragsdetaljer

När man klickar på en uppdragsknapp visas detaljerad information i form av text och eventuella bilder för uppdraget.

Här finns knapparna Uppdrag påbörjat / Uppdrag slutfört. När man avslutar ett uppdrag får man ange en notering samt välja vem som kvitterar uppdraget.

Leanboard

Här visas sammanställt data.

Skapa uppdrag

Uppdragsdefinitioner där man valt alternativet att man kan skapa uppdrag manuellt kommer att visas här. Genom att klicka på ett uppdrag så skapas ett nytt som man sedan kan kvittera.

Instruktioner

Under instruktioner kan man samla olika typer av instruktioner som sedan går att kvittera som vilket annat uppdrag som helst. På så sätt kan man säkerställa att personalen till exempel läst säkerhetsrutiner eller liknande. Instruktionerna visas för den avdelning man valt i uppdragsdefinitionen.

Driftstopp

Vid ett avbrott i produktionen kan man klicka på knappen "driftstopp" och då visas uppdrag som bara visas bara under driftstopp. I övrigt så är dessa uppdrag som vilket uppdrag som helst och det kvitteras på samma sätt.

Skapa ärende

Felanmälan

Man kan när som helst rapportera ett fel genom att klicka på felanmälan-knappen.

Här anger man en feltyp och beskrivning och väljer vem som har anmält. Dessutom finns möjlighet att bifoga en bild eller annat dokument.

En avisering skickas till den som är ansvarig för avdelningen. En lista med alla felanmälningar finns på administrationssidan.

Tillbud

Man kan när som helst rapportera ett tillbud genom att klicka på tillbud-knappen.

Här beskriver man tillbudet, vem som varit närvarande, händelseförlopp, mm. Dessutom finns möjlighet att bifoga en bild eller annat dokument.

En avisering skickas till den som är ansvarig för avdelningen. En lista med alla tillbud finns på administrationssidan.

Förbättringsförslag

Här kan man skapa ett förbättringsförslag.