SISS/Release-1222

From DataPolarna
(Redirected from SISS/Release-1221)
Jump to: navigation, search

OBS! Releaseinformation och Releasenummer kan komma att ändras innan den nya releasen skickas ut

Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.

Ny funktionalitet

 • Uppdatera växelkurs på leverans/kontrakt.
  Knapp som uppdaterar växelkursen till den aktuella.
 • Import av leveransrader på leverans
  Man kan nu även lägga in tre kolumner (Notering kund, Notering utlastning, och Produktionsinstruktion) så importeras dessa till noteringsfälten per orderrad.
 • Händelselogg
  Det finns nu en händelselogg (ny flik Händelser) för kontrakt och leveranser där man bl.a. ser statusändringar samt aviseringshändelser. För leveranser visas även händelser kring fakturering.
 • Skapa Utleverans från Inleverans och tvärtom
  Genom att kopiera en leverans kan man välja om man vill skapa en leverans av samma typ eller om man vill att kopian ska vara av en annan typ (inleverans till utleverans eller tvärtom).
 • Bevakning
  Det går nu att sätta upp bevakning för kopplingen till SITS (SITS sköter bland annat transaktionskopplingen mellan SISS och SIPal). Bevakningen gör att det läggs in entryn i kontrollkorgen om kopplingen går ner samt att det kan gå ut ett mail (konfigurerbart) till nyckelpersoner som behöver veta att kopplingen är nere. Datapolarna måste aktivera denna inställning i SISS och vill man ha ett mailutskick i samband med triggning/återställning av bevakningen måste berörda e-postadresser skickas till Datapolarna för konfigurering. För mer information kontakta Datapolarna.

Uppdaterad funktionalitet

 • Bättre sökmöjlighet i paketregistret
  Det går nu att välja att söka på Alla paket, men man måste ändå avgränsa hur långt tillbaka i tiden avregistrerade paket ska visas (max 5 år).
 • Varning om man bokar paket med annan produkt än den man bokar den mot
  Vid bokning av paket på till exempel lass så får man nu en varning om man försöker boka på ett paket som är en annan produkt än den produkt man bokar paketet mot, men det går fortfarande att boka det paketet.
 • Uppdatering hur mängd visas i Lager i säljstöd
  Levererad mängd på leveransrad räknas nu bort från den sålda mängden.
 • Uppdatering Proforma
  Uppdatering av hur mängd hämtas ut. Väljer man att visa proforma med paketspecifikation kommer mängd alltid att hämtas från lass kopplat till leveransen. Finns inget lass kopplat till leveransen kommer inga paket att visas i paketspecifikationen.

Ändrad funktionalitet

Övrigt

 • Rättning av kassrabattsuträkning när öresavrundning är 0
  Tidigare blev det fel på uträkningen av kassarabatten när öresavrundningen var 0, detta är nu fixat.
 • Större förhandsgranskningsfönster vid öppnande av pdf-dokument
  När man öppnar en faktura, offer, produktionsinstruktion, etc. i SISS så kommer fönstret som dokumentet visas i anpassas till skärmens storlek på ett
 • Rättning av kostnadskomponenter kopplad till produkt vid import av leveransrader
  Nu läggs kostnadskomponenter kopplade mot produkt till på leveransraden vid import av leveransrader.