VoxAlarm

From DataPolarna
Revision as of 09:59, 26 March 2019 by Ola (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Inloggning

Ej implementerat


Hem

På startsidan visas källor och mål. En källa är en larmingång, det finns två typer av källor;

Serial är en seriell tcp/ip larmskrivare och konfigureras med källans namn, larmradernas uppbyggnad samt vilken tcp port som skrivaren lyssnar på.
För att larmer ska skrivas, konfigureras en seriell larmskrivare i kontrollsystemet som ska övervakas. Skrivarens namn är VoxAlarm serverns namn och angiven port.

Rest är en rest api larmmottagare och konfigureras med källans namn. https://<voxalarm server>/api/alarm/trigger { "InputDeviceName": "", "AlarmKey": "", "Description": "", "Section": "", "Priority": 10 }
InputDeviceName, ange källans namn.
AlarmKey, nyckeln till det larm som ska aktiveras.
Description, beskrivning av larmer.
Section, larmets sektion.
Priority, larmets prioritet, 1-10.