VoxAlarm

From DataPolarna
Revision as of 13:02, 26 March 2019 by Ola (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Inloggning

Ej implementerat


Hem

Startsidan visar källor och mål.
Voxalarm hem.png

Källa
En källa är en larmingång, det finns två typer av källor.

Serial är en seriell tcp/ip larmskrivare och konfigureras med källans namn, larmradernas uppbyggnad samt vilken tcp port som skrivaren lyssnar på.
För att larmer ska skrivas, konfigureras en seriell larmskrivare i kontrollsystemet som ska övervakas. Skrivarens namn är VoxAlarmserverns namn och angiven port.

Rest är en rest api larmmottagare och konfigureras med källans namn.
https://<voxalarm server>/api/alarm/trigger { "InputDeviceName": "", "AlarmKey": "", "Description": "", "Section": "", "Priority": 10 }
InputDeviceName, ange källans namn.
AlarmKey, nyckeln till det larm som ska aktiveras.
Description, beskrivning av larmer.
Section, larmets sektion.
Priority, larmets prioritet, 1-10.


Mål
Ett mål är en larmutgång, det finns en typ av mål.

Radio är en larmutgång till en kommunikationsradio och konfigureras med målets namn, minsta radiotystnad, eventuellt larm vid "för många larmer".
När en ny radiomodul ansluts dyker den upp som "Okänd enhet".
En enhet kopplar sig till servern genom att ansluta ett USB minne med filen voxalarm.config innehållande;
{ "serverAddress": "https://<voxalarm server>/" }


Larm

Larmsidan visar konfigurerade larm.
Larm kan filtreras genom på status och genom att söka på larm koder.

Voxalarm larm.png

Ett larm har en källa som matchas mot inkomna larms källor.
Saknas källa matchas larmet mot inkomna larm oavsett källa.

Ett larm kan ha ett eller flera mål.


Larmredigering