Difference between revisions of "VoxAlarm"

From DataPolarna
Jump to: navigation, search
Line 8: Line 8:
 
På startsidan visas källor och mål.
 
På startsidan visas källor och mål.
 
En källa är en larmingång, det finns två typer av källor;
 
En källa är en larmingång, det finns två typer av källor;
- Serial är en larmskrivare och konfigureras med källans namn, larmradernas uppbyggnad samt vilken tcp port som skrivaren lyssnar på.
+
 
- Rest är en larmmottagare och konfigureras med källans namn.
+
'''Serial''' är en seriell tcp/ip larmskrivare och konfigureras med källans namn, larmradernas uppbyggnad samt vilken tcp port som skrivaren lyssnar på.<br>
 +
För att larmer ska skrivas, konfigureras en seriell larmskrivare i kontrollsystemet som ska övervakas. Skrivarens namn är VoxAlarm serverns namn och angiven port.
 +
 
 +
'''Rest''' är en rest api larmmottagare och konfigureras med källans namn.
 +
https://<voxalarm server>/api/alarm/trigger
 +
<nowiki>{
 +
  "InputDeviceName": "",
 +
  "AlarmKey": "",
 +
  "Description": "",
 +
  "Section": "",
 +
  "Priority": 10
 +
}</nowiki><br>
 +
''InputDeviceName'', ange källans namn.<br>
 +
''AlarmKey'', nyckeln till det larm som ska aktiveras.<br>
 +
''Description'', beskrivning av larmer.<br>
 +
''Section'', larmets sektion.<br>
 +
''Priority'', larmets prioritet, 1-10.

Revision as of 09:59, 26 March 2019

Inloggning

Ej implementerat


Hem

På startsidan visas källor och mål. En källa är en larmingång, det finns två typer av källor;

Serial är en seriell tcp/ip larmskrivare och konfigureras med källans namn, larmradernas uppbyggnad samt vilken tcp port som skrivaren lyssnar på.
För att larmer ska skrivas, konfigureras en seriell larmskrivare i kontrollsystemet som ska övervakas. Skrivarens namn är VoxAlarm serverns namn och angiven port.

Rest är en rest api larmmottagare och konfigureras med källans namn. https://<voxalarm server>/api/alarm/trigger { "InputDeviceName": "", "AlarmKey": "", "Description": "", "Section": "", "Priority": 10 }
InputDeviceName, ange källans namn.
AlarmKey, nyckeln till det larm som ska aktiveras.
Description, beskrivning av larmer.
Section, larmets sektion.
Priority, larmets prioritet, 1-10.