TimberTime Report Väntetid

From DataPolarna
Revision as of 07:54, 24 June 2014 by Peter (Talk | contribs) (Skapade sidan med '== Väntetid == Visar väntetid i form av ankomsttid i förhållande till bokad tid inom vald period på vald palts. 600px')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Väntetid

Visar väntetid i form av ankomsttid i förhållande till bokad tid inom vald period på vald palts.

VänteTidTabell.png