TimberTime Report Väntetid

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Väntetid

Visar väntetid i form av ankomsttid i förhållande till bokad tid inom vald period på vald palts.

VänteTidTabell.png