TimberTime Report Timmerlager Välta

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Timmerlager - Lager

Rapporten visar aktuell information om timmerlagret men per välta istället för timmerklass.

Första stock - När första stocken hamnade i vältan. Nollställs när vältan är tom
Senaste stock - Senaste sorterade stocken i vältan

TimmerlagerVältaTabell.png