TimberTime Report Timmerlager Produktion

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Timmerlager - Produktion

Rapporten visar vad som är producerat (timmersorteringen) per dag.

Antal (%): Fördelning av antal för dagen i procent
Volym (%): Fördelning av volym för dagen i procent
Medelstock (l): Volym för medelstocken för dagen
Medelstock timmerklass (l): Inställd medelvolym för timmerklassen.

TimmerlagerProduktionTabell.png

TimmerlagerProduktionDetaljer.png