TimberTime Report Timmerlager Lager

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Timmerlager - Lager

Rapporten visar aktuell lager för sorterat och osorterat timmer.

Sorterat lager

Äldsta stock - Äldsta stocken i lager för timmerklassen
Senaste stock - Senaste sorterade stocken för timmerklassen

Osorterat lager

Information från vältor - Summerad volym från osorterade vältor (Kan vara samma som från Lass beroende på ifall man har inventerat osorterat eller inte)
Information från Lass - Volymerna kommer från SDC eller räknas som schablon (t ex 45m3 per lass).

TimmerlagerLagerTabell.png