TimberTime Report SDC

From DataPolarna
Revision as of 14:55, 23 June 2014 by Peter (Talk | contribs) (Skapade sidan med '== SDC == Visar alla "brukstransaktioner" från SDC. Ankomsttid, Inmätt sortiment, RedovNr, SDC-LevNr, SDC-TranspNr och Volym m3fub tas från transaktion från SDC. Ifall ...')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

SDC

Visar alla "brukstransaktioner" från SDC.

Ankomsttid, Inmätt sortiment, RedovNr, SDC-LevNr, SDC-TranspNr och Volym m3fub tas från transaktion från SDC.

Ifall det har gått att koppla SDC transaktioner till en bokning i TimberTime så fylls de fälten i.

Diff - Diff mellan Bokad och Lossad i TimberTime (minuter)
Diff2 - Diff mellan Ankomsttid och Lossad (minuter)


SDCTabell.png