TimberTime Report Lossningsrapport

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Lossningsrapport

Visar information om hur bokning av lossning har blivit gjord.

LossningsRapportTabell.png

LossningsRapportGraf.png