TimberTime Report Lossningspercision

From DataPolarna
Revision as of 08:51, 24 June 2014 by Peter (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Lossningsprecision

Visar information om när lossningen har blivit utförd i förhållande till den bokade tiden.

LossningsprecisionTabell.png

LossningsprecisionGraf.png