TimberTime Report LossningsOrdning

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Lossningsordning

Rapporten visar differens på lossningsordning, dvs andelen lass lossade i fel ordning samt utfallet för lossade inom vald period på vald plats.

LossningsOrdningTabell.png

LossningsOrdningGraf1.png

LossningsOrdningGraf2.png

LossningsOrdningGraf3.png