TimberTime Report HändelsePerVeckotimme

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Händelse per veckotimme

Antalet bokade och lossade per timme och veckodag.

HändelsePerVeckotimmeGraf.png