TimberTime Report Bokningsstatistik

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Bokningsstatistik

Rapporten visar bokningar på vald plats inom vald period. Diagrammet ger en översikt så att man ser hur användarna har bokat: fördelning av ankomstbokade, förhandsbokade och obokade.

BokningsstatistikTabell.png

BokningsstatistikGraf.png