TimberTime Report Bokningar

From DataPolarna
Revision as of 14:11, 23 June 2014 by Peter (Talk | contribs) (Aviseringsuppföljning)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Bokningar

Information om bokade tider.

Tid - Vilken tidpunkt som är bokad
Bokade - Tidpunkt för när bokningen gjordes
Lossad - När bilen blev lossad
Saknad - Tidpunkt för när bilen blev markerad som saknad
* - B => Bokad i förväg, P => Bokad på plats
Diff - Skillnad i tid mellan bokad tid och lossad tid
Skogsorg. - Vilken skogsorganisation som det var bokat för
Transportorg. - Vilken transportorganisation (Åkeri) det var bokat för
SDC - SDC Transportörsnummer
Regnummer - Bilens registreringsnummer

BokningarTabell.png