TimberTime Periodbokningsmanual

From DataPolarna
Revision as of 13:56, 25 March 2014 by Thomas (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Administratören för respektive transportorganisation har möjlighet att boka perioder med flera tider/per timme för en grupp från samma organisation. Detta kan göras för att underlätta för chaufförerna att få en tid som passa när de ska boka sina lossningar.

Hur ?


Periodbokning

Administratören väljer lossningsplats, väljer datum och klickar på ”timknapparna” under diagrammet mellan vilka timmar som perioden innefattar samt antalet bokningar som kommer att ske under den perioden. Tryck ”Spara” och efter detta så finns det tider reserverade för transportorganisationen.

Gröna tider

När respektive förare från transportorganisationen bokar visar tiderna som finns bokningsbara, kommer tiderna med periodbokningar att visas som gröna tider.