TimberTime Hårdvarukrav

From DataPolarna
Revision as of 14:41, 1 October 2014 by Thomas (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Mottagningsplats

För att kunna använda TimberTime på en mottagningsplats så krävs följande:

  • Trådlöst nät med tillgång till internet
  • PC med OS Windows 7 eller högre
  • Senaste Internet Explorer eller Chrome rekommenderas