TimberTime

From DataPolarna
Revision as of 14:21, 28 May 2014 by Peter (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

TimberTime är ett system för bokning av lossningstider av timmer. Med TimberTime kan köer och väntetider vid lossning minimeras. Systemet är tillgängligt för alla via webben eller som App och kostar ingenting att använda.


Användarmanual

Periodbokningsmanual

Administratörsmanual

Rapporter