TimberTime

From DataPolarna
Revision as of 12:59, 20 March 2014 by Thomas (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

TimberTime är ett system för bokning av lossningstider av timmer. Med TimberTime kan köer och väntetider vid lossning minimeras. Systemet är tillgängligt för alla via webben eller som App och kostar ingenting att använda.


Administratörsmanual