SISS/Release-1210

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Uppdaterad funktionalitet

  • Backning till äldre version av paketimport för papinetfiler
  • Tillfällig borttagning av sitenamnet på flikar för multisite (visade fel site). Uppdatering med rätt funktionalitet kommer i senare release.