SISS/Release-1210

From DataPolarna
Revision as of 14:34, 3 December 2020 by Johanp (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Uppdaterad funktionalitet

  • Backning till äldre version av paketimport för papinetfiler
  • Tillfällig borttagning av sitenamnet på flikar för multisite (visade fel site). Uppdatering med rätt funktionalitet kommer i senare release.