SISS/Release-1209

From DataPolarna
Revision as of 15:01, 30 November 2020 by Johanp (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Här listar vi nya funktioner och större uppdateringar som tillkommit i denna release. Förutom dessa så har rättningar, funktionsförbättringar och andra uppdateringar gjorts i befintliga funktioner.

Ny funktionalitet

 • Två nya kundkategorier
  Webbkund och Internkund
 • Ny knapp för att gå från leverans till kontrakt
 • Nya inställningsgruppsvariabler
  Offert och Ordererkännande
 • Möjlighet att skapa inleverans vid kopiering av utleverans
 • Möjlighet att skapa utleverans vid kopiering av inleverans

Uppdaterad funktionalitet

 • Uppdaterad sökmöjlighet av kund i säljstöd
 • Ta-bort-knappen för fakturor blir avaktiverad direkt en faktura inte är möjlig att radera
 • Uppdatering så att fakturautskrifter > 2,1 MB sparas ner och inte försöker visas i webbläsaren (genererade fel)
 • Möjlighet att visa paket och lasspecifikation vid proformafaktura
 • Lass och lassrader som innehåller 0 i levererad mängd kommer nu inte med på faktura och lasspecifikation
 • Uppdaterade sökfunktioner i paketregistret
  Nya val för visning: "Tillgängliga paket", "bokade paket", "avregistrerade paket". Vid sökning efter avregistrerade paket måste man välja hur långt tillbaka man ska söka. Ändringarna är gjorda för att begränsa antalet paket i resultatet.
 • Fler resultatkolumner i lista för lagerplatser
 • Export av fakturor
  När man ska exportera fakturor så visas nu även bruttobeloppet i översikten.
 • Kompaktare layout
  I huvudet på sidorna finns en knapp där man kan växla mellan normal och kompakt layout på sidorna.
 • Förenklad navigering
  På många sidor går det nu att dubbelklicka i en tabell för att öppna redigeringssidan, till exempel från kontrakt, leveranser, lass, m.fl.
 • Säljstöd
  • Generell förbättring av prestanda
  • Ny datumavgränsare vid utsökning av gjorda affärer. Påverkar resultatet i flikarna "Affärer" och "Lager"
  • Kolumnen "Avropat" borttagen från fliken "Lager"
  • Kolumnen "Sålt" i fliken "Lager" visar nu den mängd som finns för en produkt på leveranser som ligger från status "Planerad" (ej "Offert") till dess leveransen är fakturerad. Värdet byggs upp via den önskade mängden på leveransraderna.
  • Ny kolumn i fliken "Lager"
   "Fritt" som visar den mängd som inte är bokad eller avregistrerad för en produkt (visar samma värde som kolumnen "Fritt" i fliken "Paketlager")

Ändrad funktionalitet

 • Fram till nu så har inställningsgruppsvariabeln "fakturatext" även kommit med på offert och ordererkännande.
  Efter denna uppdatering så måste inställningsgruppsvariabler för offert och ordererkännande läggas till och påföras text för att denna text ska dyka upp på offert och ordererkännandeutskrifter. Hör av er till Datapolarna (support@datapolarna.se) om ni har frågor kring detta.

Övrigt

 • Uppdatering av datumväljare så att veckonummer blir korrekt