SIPal (Sawinfo Package Logistics)

From DataPolarna
Jump to: navigation, search

Ändringshistorik - Changelog

 • 2020-04-27 Ny inställning vid lagerblink - hela lagret eller positioner och ram blinkar vid sökning och lagerförslag.

Release 4.20.16.1 (2020-04-20)

 • 2020-04-22 Rättat så att avbokning från arbetsorder slår igenom även om paket står på intagsbana.
 • 2020-04-22 Ändrat så att för avregistrerade paket så innebär "Föregående lager" senaste lager.
 • 2020-04-20 Ändrat av sätts vid impregnering av paket.
 • 2020-04-20 Optimerat hanteringen av stora leveranser.
 • 2020-04-10 Rättat så det går att söka på makulerade paket.
 • 2020-03-20 Rättat så att tidigare borttagna lass går att återanvända.

Release 4.20.10.1 (2020-03-16)

 • 2020-03-09 Vyer. Första raden text visas tydligare.
 • 2020-03-09 Hämta kolli. Minus går att använda som snabbkommando för att ställa om gaffeldjupet.
 • 2020-03-16 Dela paket. Det går nu ange produktionsplats på delade av paket.
 • 2020-03-15 Det går att ankomstregistrera flera lass samtidigt.
 • 2020-02-16 Filtrera paket. ÅÄÖ funkar vid filtrering av orderlistor.

Release 4.19.42.1 (2019-10-15)

 • 2019-11-04 Dela paket. Det går nu ange längdfördelning vid delning av paket.
 • 2019-10-28 Nya informationsfält. TotFörbrukatAntal, TotFörbrukadVolym
 • 2019-10-28 Nytt sätt att filtrera längder när tillgängliga kolli visas. Om längdkravstabellen döljs visas alla längder.

Release 4.19.42.1 (2019-10-15)

 • 2019-10-14 Nya informationsfält. KolliAntalBitar, LassbokatAntalBitar, VerifieratAntalBitar ex. För att visa antal bitar i en justerorder
 • 2019-10-01 Möjligt att visa tre rader text i vyer

Rättningar - Corrections

 • 2019-10-12 Visar alla valbara kolumner vid redigering av tabellkolumner

Release 4.19.32.4 (2019-08-25)

 • 2019-08-25 Möjligt att under Generella inställningar ställa in vilka torkstatus som ska matcha olika ordertyper.
 • 2019-08-25 Möjligt att boka transport till flera lass samtidigt.
 • 2019-08-20 Nya informationsfält. VolymSomKanBokas, LpmSomKanBokas, BitarSomKanBokas, ViktSomKanBokas
 • 2019-08-15 I truckformulär är det nu möjligt att välja om det första valda paketet ska vara det nedersta eller det översta paketet.

Release 4.19.26.1 (2019-06-25)

 • 2019-06-24 Paket som är bokade till en arbetsorder går även boka mot utlastningsorder.
 • 2019-06-24 Inställning om vilka av inkommande leverans och lass som går att filtrera på i inkommande lager.

Rättningar - Corrections

 • 2019-05-20 /Multirun hanterar maskininställningar och senast inloggad bättre.


Release 4.19.20.4 (2019-05-20)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-05-20 Om grundsortering Prio används så sorteras order enl. 1. Prio - 2. Utlastningsdatum.
 • 2019-04-01 Det går att flytta om paket i samma lager direkt i Hämta och Lämna formulären.
 • 2019-04-01 Att hämta paket via att skriva paketnummer är uppsnabbat.
 • 2019-03-01 Ny logik vid avläsning av RFID-taggar. Samma lager kan öppna hämta- och lämnaformulären efter inställbar tid.

Rättningar - Corrections

 • 2019-05-20 Chatfönstret går alltid stänga.
 • 2019-05-20 Växla användare fungerar bättre
 • 2019-02-20 Korrigering så att alla anmärkningar på paket kan tas bort.


Release 4.19.8.1 (2019-02-20)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-02-20 Det går att använda de numeriska tangentbordet för att välja position vid leverans.
 • 2019-02-10 Ny leveranstyp. Lagerflytt.
 • 2019-02-10 Ny personlig inställning. Användarnivå: Enkel-Standard-Avancerad.

Release 4.19.6.1 (2019-02-05)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-02-05 Vid ombokning skapas en avbokningstransaktion automatiskt.
 • 2019-02-01 Möjligt att ställa in enkel, standard, avancerad användare under personliga inställningar. Det ger olika utseende i orderbokningen.
 • 2019-02-01 Möjligt att ställa in att ett visst antal bitar får avvika från längdkraven.

Rättningar - Corrections

 • 2019-02-07 Korrigering på när längdkravsvarningar visas.
 • 2019-02-05 Korrigering på när meddelandet "Utloggad pga inaktiv under för lång tid..." visas.

Release 4.19.2.1 (2019-01-07)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-01-03 Förbättrad offline hantering
 • 2018-12-27 Förbättrad hantering av uppdateringar
 • 2018-12-27 Möjligt att uppdatera leveransgrupper, leveranser och lass manuellt
 • 2018-12-27 Möjligt att beställa lagerlarm ex. vid fler än X paket i ett lager

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-27 Den markerad rad är synlig när bokningar ska bekräftas
 • 2018-12-27 Vid nya lass sänds även information om aktuellt leveransdata ut till klienterna

Release 4.18.50.3 (2018-12-19)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2018-12-18 Möjligt att ställa in om x antal bitar utanför längdkravet ska accepteras (Ex. 1 bit 4200 mm i ett 4500 mm paket)
 • 2018-12-18 Nytt sätt att hantera återanslutning mot databasen
 • 2018-12-17 Nytt sätt att sända ut leveranser till klienterna

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-18 Felaktig varning på längdkrav
 • 2018-12-17 Förbättrad hantering vid maximering av programmet

Release 4.18.50.1 (2018-12-13)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2018-12-13 Tydligare visning av lager som matchar en sökning
 • 2018-12-13 Tydligare visning av lager som ingår i ett lagerförslag
 • 2018-12-13 Uppsnabbad hantering av paketflyttar
 • 2018-12-12 Tydligare information vid ändring av antal,volym och löpmeter.
 • 2018-12-11 "Tom" hint visas inte.
 • 2018-12-10 Mätvärden visas direkt för markerad mätning.
 • 2018-09-17 Hela skrivarnamnet visas när man väljer skrivare i formuläret Skriv ut.

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-11 Hantering av skrivning i lagernamnsfältet i Hämta- och Lämnaformulär.
 • 2018-12-10 Det går att förbereda arbetsorder i ett valt lager.
 • 2018-09-04 När en ändring på orderrader tas emot uppdateras informationen automatiskt i SIPal - Orderrow information are automatically refreshed in UI when changes from server are received
 • 2018-09-05 Det går att återanvända borttagna lassnummer - Removed loadorder numbers can be reused


Release 4.18.30.7 (2018-09-01)