SIPal (Sawinfo Package Logistics)

From DataPolarna
Revision as of 10:57, 18 December 2023 by Joakim (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Next Release

 • 2023-12-18 Possible to open storage suggestion from forklift forms
 • 2023-12-18 Possible to open packages matching one of the condtionns in a color view
 • 2023-11-20 Possible to group macros and views
 • 2023-11-20 Backspace closes Select group, Select view, Select macro forms
 • 2023-10-30 Improved functionality when working with incoming deliveries.
 • 2023-10-26 Better support for multiple monitors.
 • 2023-10-10 Improved functionality when working with impregnation.
 • 2023-09-22 Added new options in user rights (edit parts of packagedata)
 • 2023-09-22 Possible to register deliveries and loads in same operation as delivery group.

Release 4.23.38.1 (2023-09-18)

 • 2023-09-01 Possible to see order name and order color in view legend.
 • 2023-06-22 Added functionality for tables and views. Ex. SUM(Lastorder.Lastorderrad.Paket.Kollivolym;Paket.Tryckimpregnerat > 0)
 • 2023-06-20 Possible to visualize packages with different width and height
 • 2023-06-13 Possible to reserve packages to different incoming rows in same action

Release 4.23.12.1 (2023-04-01)

 • 2023-03-22 Improved updates when working with large orders.
 • 2023-01-30 New property, Loading Zone, on Load Order. Possible to configure a default Loading Zone on each storage area.
 • 2023-01-27 Improved functionality in macros. Uses line number and section number to step packages.
 • 2023-01-24 Possible to group orderrows
 • 2023-01-24 Possible to hide tab "Incoming delivery"
 • 2023-01-24 Possible to hide colored circle for matching order in packages
 • 2022-12-28 Possible to move loadorder to a new delivery or delivery group with drag and drop in calender
 • 2022-12-27 Possible to configure information in hint for storages and positions
 • 2022-12-23 New option to configure if a package matches an order
 • 2022-12-19 Improved storage suggestion
 • 2022-12-19 Possible to add packages to 3D loading plan even if they don't fit the loading volume
 • 2022-12-19 Possible to open 3D view of loading plan from deliver package form
 • 2022-12-15 Text in packages in loading plan is configurable
 • 2022-12-12 Possible to save search parameters
 • 2022-12-05 Possible to deregister packages that are reserved to both a production order and a delivery order
 • 2022-12-05 Planned deliveries and load orders are loaded at start-up. Previously, only released orders were loaded
 • 2022-11-22 Correction when editing orderrows
 • 2022-11-21 Split packages remains in drying batch and impregnation batch
 • 2022-11-18 Press same numeric key to fetch packages in two positions
 • 2022-11-15 Possible to add note in inventory
 • 2022-11-08 Package bundles are printed as one package in views

Release 4.22.41.1 (2022-10-10)

 • 2022-10-10 Storage suggestion display no of matching packages /storage
 • 2022-10-01 Possible to start with empty storages when starting an inventory
 • 2022-09-20 Possible to select position in incoming storages by using number keys
 • 2022-09-15 Use purchase order to create/reserve packages with correct product code
 • 2022-09-15 Possible to swap content between loadorder
 • 2022-08-15 Possible to filter pre-reserved packages in matching packages to order
 • 2022-06-30 Full screen mode available (use key x)
 • 2022-06-20 Lane and sectionnumber is visible in position. (1-2.3 = Lane 1, Section 2, PositionNumber 3)
 • 2022-06-20 Possible to map transponder to lane
 • 2022-06-20 Correction in cached updates

Release 4.22.23.2 (2022-06-17)

 • 2022-06-17 Changes in priority are visible in the production order table
 • 2022-06-15 Unique color for each order
 • 2022-06-01 Packages matching a released order is visualized with a circle in the color of the order
 • 2022-06-01 Extended functionality with barcode scanner
 • 2021-11-22 New way of sorting in leave package form

Release 4.21.46.1 (2021-11-16)

 • 2021-11-01 Increased functionality in leave package form(use minus key (-) to get leave suggestion)
 • 2021-11-01 Added possibility to print labels from SIPal.
 • 2021-10-01 Possible to show grouped values in tables. Ex. Sum of ordered amount of a specific dimension.
 • 2021-06-01 Added lanes. Position can belong to a specific lane.
 • 2021-06-01 Improved functionality in step storage.

Release 4.21.21.1 (2021-05-31)

 • 2021-05-01 Utökad kalenderfunktionalitet.
 • 2021-05-01 Förbättrad hantering vid kreditering av paket.
 • 2021-05-01 Utökade möjligheter att visa information i tabeller och vyer. Ex. planerad produktionstidpunkt.

Release 4.21.7.1 (2021-02-16)

 • 2021-02-15 Möjligt att via högerklick hantera paket från lista med tillgängliga kolli.
 • 2021-02-15 Möjligt att inventera utan anslutning till nätverk.
 • 2021-02-15 Förbättrad möjlighet att läsa av streckkoder från olika leverantörer.
 • 2021-02-10 Möjligt att visa och redigera produktionsinstruktioner m.m på orderrader.
 • 2021-02-05 Möjligt att visa "hint" med radinformation i alla tabeller.
 • 2021-01-07 Orderrader i tillgängliga behåller tidigare sorteringsordning.
 • 2021-01-07 Vid bokning/avbokning till arbetsorder uppdateras listan med tillgängliga kolli direkt.
 • 2021-01-07 Rättning över vilka lass som presenteras som ingående för leveranser/leveransgrupper.
 • 2020-12-18 Nytt sätt att visa och planera order. Öppna orderkalender från menyn Visa.
 • 2020-12-18 Möjligt att visa och ange produktkod från produktregistret.(Kräver import av produktregister från affärssystem).
 • 2020-11-30 OBS! Information om att det finns tillgängliga kolli presenteras på ett nytt sätt.
   Fet stil i kolumn 0 och 1 = tillräcklig mängd finns. 
   Fet stil i kolumn 1 = paket finns. 
   Understruken text i kolumn 0 = produktion finns planerad.
 • 2020-11-30 Möjligt att visa information om planerad produktion för leveranser.
 • 2020-11-17 Möjligt boka paket och samtidigt skapa nya orderrader. Ex för impregnering.
 • 2020-11-16 Rättat så att värdet på 1:a behålls i Hämta formuläret.
 • 2020-11-16 Rättat så att impregneringsbatcher visar impregneringslager vid redigering.
 • 2020-11-16 Rättat så att varje värde på torrviktsmätningar automatiskt blir numrerade.
 • 2020-11-16 Rättat presentation av max volym och max vikt i lastplanering.
 • 2020-11-13 Rättat hantering av byte av produktkod på torkade paket.
 • 2020-11-10 Möjligt att visa information från paket, orderrader på format ex. Leveransrad.Paket.NomVolym.Sum

Release 4.20.41.1 (2020-10-15)

 • 2020-10-14 Möjligt att öppna SISS via SIPal.
 • 2020-10-14 Tillagt att det går att skapa leveranser till legoförädlare via arbetsorder.
 • 2020-10-01 Möjligt att filtrera orderrader i tillgängliga kolli.
 • 2020-10-01 Fler möjligheter att filtrera vilka orderrader som visas i en aktiv order.
 • 2020-09-01 Förfinad funktionalitet om man använder streckkodsläsare för inventering, plock och bokning.
 • 2020-04-27 Ny inställning vid lagerblink - hela lagret eller positioner och ram blinkar vid sökning och lagerförslag.

Release 4.20.16.1 (2020-04-20)

 • 2020-04-22 Rättat så att avbokning från arbetsorder slår igenom även om paket står på intagsbana.
 • 2020-04-22 Ändrat så att för avregistrerade paket så innebär "Föregående lager" senaste lager.
 • 2020-04-20 Ändrat av sätts vid impregnering av paket.
 • 2020-04-20 Optimerat hanteringen av stora leveranser.
 • 2020-04-10 Rättat så det går att söka på makulerade paket.
 • 2020-03-20 Rättat så att tidigare borttagna lass går att återanvända.

Release 4.20.10.1 (2020-03-16)

 • 2020-03-09 Vyer. Första raden text visas tydligare.
 • 2020-03-09 Hämta kolli. Minus går att använda som snabbkommando för att ställa om gaffeldjupet.
 • 2020-03-16 Dela paket. Det går nu ange produktionsplats på delade av paket.
 • 2020-03-15 Det går att ankomstregistrera flera lass samtidigt.
 • 2020-02-16 Filtrera paket. ÅÄÖ funkar vid filtrering av orderlistor.

Release 4.19.42.1 (2019-10-15)

 • 2019-11-04 Dela paket. Det går nu ange längdfördelning vid delning av paket.
 • 2019-10-28 Nya informationsfält. TotFörbrukatAntal, TotFörbrukadVolym
 • 2019-10-28 Nytt sätt att filtrera längder när tillgängliga kolli visas. Om längdkravstabellen döljs visas alla längder.

Release 4.19.42.1 (2019-10-15)

 • 2019-10-14 Nya informationsfält. KolliAntalBitar, LassbokatAntalBitar, VerifieratAntalBitar ex. För att visa antal bitar i en justerorder
 • 2019-10-01 Möjligt att visa tre rader text i vyer

Rättningar - Corrections

 • 2019-10-12 Visar alla valbara kolumner vid redigering av tabellkolumner

Release 4.19.32.4 (2019-08-25)

 • 2019-08-25 Möjligt att under Generella inställningar ställa in vilka torkstatus som ska matcha olika ordertyper.
 • 2019-08-25 Möjligt att boka transport till flera lass samtidigt.
 • 2019-08-20 Nya informationsfält. VolymSomKanBokas, LpmSomKanBokas, BitarSomKanBokas, ViktSomKanBokas
 • 2019-08-15 I truckformulär är det nu möjligt att välja om det första valda paketet ska vara det nedersta eller det översta paketet.

Release 4.19.26.1 (2019-06-25)

 • 2019-06-24 Paket som är bokade till en arbetsorder går även boka mot utlastningsorder.
 • 2019-06-24 Inställning om vilka av inkommande leverans och lass som går att filtrera på i inkommande lager.

Rättningar - Corrections

 • 2019-05-20 /Multirun hanterar maskininställningar och senast inloggad bättre.


Release 4.19.20.4 (2019-05-20)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-05-20 Om grundsortering Prio används så sorteras order enl. 1. Prio - 2. Utlastningsdatum.
 • 2019-04-01 Det går att flytta om paket i samma lager direkt i Hämta och Lämna formulären.
 • 2019-04-01 Att hämta paket via att skriva paketnummer är uppsnabbat.
 • 2019-03-01 Ny logik vid avläsning av RFID-taggar. Samma lager kan öppna hämta- och lämnaformulären efter inställbar tid.

Rättningar - Corrections

 • 2019-05-20 Chatfönstret går alltid stänga.
 • 2019-05-20 Växla användare fungerar bättre
 • 2019-02-20 Korrigering så att alla anmärkningar på paket kan tas bort.


Release 4.19.8.1 (2019-02-20)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-02-20 Det går att använda de numeriska tangentbordet för att välja position vid leverans.
 • 2019-02-10 Ny leveranstyp. Lagerflytt.
 • 2019-02-10 Ny personlig inställning. Användarnivå: Enkel-Standard-Avancerad.

Release 4.19.6.1 (2019-02-05)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-02-05 Vid ombokning skapas en avbokningstransaktion automatiskt.
 • 2019-02-01 Möjligt att ställa in enkel, standard, avancerad användare under personliga inställningar. Det ger olika utseende i orderbokningen.
 • 2019-02-01 Möjligt att ställa in att ett visst antal bitar får avvika från längdkraven.

Rättningar - Corrections

 • 2019-02-07 Korrigering på när längdkravsvarningar visas.
 • 2019-02-05 Korrigering på när meddelandet "Utloggad pga inaktiv under för lång tid..." visas.

Release 4.19.2.1 (2019-01-07)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-01-03 Förbättrad offline hantering
 • 2018-12-27 Förbättrad hantering av uppdateringar
 • 2018-12-27 Möjligt att uppdatera leveransgrupper, leveranser och lass manuellt
 • 2018-12-27 Möjligt att beställa lagerlarm ex. vid fler än X paket i ett lager

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-27 Den markerad rad är synlig när bokningar ska bekräftas
 • 2018-12-27 Vid nya lass sänds även information om aktuellt leveransdata ut till klienterna

Release 4.18.50.3 (2018-12-19)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2018-12-18 Möjligt att ställa in om x antal bitar utanför längdkravet ska accepteras (Ex. 1 bit 4200 mm i ett 4500 mm paket)
 • 2018-12-18 Nytt sätt att hantera återanslutning mot databasen
 • 2018-12-17 Nytt sätt att sända ut leveranser till klienterna

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-18 Felaktig varning på längdkrav
 • 2018-12-17 Förbättrad hantering vid maximering av programmet

Release 4.18.50.1 (2018-12-13)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2018-12-13 Tydligare visning av lager som matchar en sökning
 • 2018-12-13 Tydligare visning av lager som ingår i ett lagerförslag
 • 2018-12-13 Uppsnabbad hantering av paketflyttar
 • 2018-12-12 Tydligare information vid ändring av antal,volym och löpmeter.
 • 2018-12-11 "Tom" hint visas inte.
 • 2018-12-10 Mätvärden visas direkt för markerad mätning.
 • 2018-09-17 Hela skrivarnamnet visas när man väljer skrivare i formuläret Skriv ut.

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-11 Hantering av skrivning i lagernamnsfältet i Hämta- och Lämnaformulär.
 • 2018-12-10 Det går att förbereda arbetsorder i ett valt lager.
 • 2018-09-04 När en ändring på orderrader tas emot uppdateras informationen automatiskt i SIPal - Orderrow information are automatically refreshed in UI when changes from server are received
 • 2018-09-05 Det går att återanvända borttagna lassnummer - Removed loadorder numbers can be reused


Release 4.18.30.7 (2018-09-01)