SIPal (Sawinfo Package Logistics)

From DataPolarna
Revision as of 06:50, 29 August 2019 by Joakim (Talk | contribs) (Release 4.19.32.4 (2019-08-25))

Jump to: navigation, search

Ändringshistorik - Changelog

Release 4.19.32.4 (2019-08-25)

 • 2019-08-25 Möjligt att under Generella inställningar ställa in vilka torkstatus som ska matcha olika ordertyper.
 • 2019-08-25 Möjligt att boka transport till flera lass samtidigt.
 • 2019-08-20 Nya informationsfält. VolymSomKanBokas, LpmSomKanBokas, BitarSomKanBokas, ViktSomKanBokas
 • 2019-08-15 I truckformulär är det nu möjligt att välja om det första valda paketet ska vara det nedersta eller det översta paketet.

Release 4.19.26.1 (2019-06-25)

 • 2019-06-24 Paket som är bokade till en arbetsorder går även boka mot utlastningsorder.
 • 2019-06-24 Inställning om vilka av inkommande leverans och lass som gå att filtrera på i inkommande lager.

Rättningar - Corrections

 • 2019-05-20 /Multirun hanterar maskininställningar och senast inloggad bättre.


Release 4.19.20.4 (2019-05-20)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-05-20 Om grundsortering Prio används så sorteras order enl. 1. Prio - 2. Utlastningsdatum.
 • 2019-04-01 Det går att flytta om paket i samma lager direkt i Hämta och Lämna formulären.
 • 2019-04-01 Att hämta paket via att skriva paketnummer är uppsnabbat.
 • 2019-03-01 Ny logik vid avläsning av RFID-taggar. Samma lager kan öppna hämta- och lämnaformulären efter inställbar tid.

Rättningar - Corrections

 • 2019-05-20 Chatfönstret går alltid stänga.
 • 2019-05-20 Växla användare fungerar bättre
 • 2019-02-20 Korrigering så att alla anmärkningar på paket kan tas bort.


Release 4.19.8.1 (2019-02-20)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-02-20 Det går att använda de numeriska tangentbordet för att välja position vid leverans.
 • 2019-02-10 Ny leveranstyp. Lagerflytt.
 • 2019-02-10 Ny personlig inställning. Användarnivå: Enkel-Standard-Avancerad.

Release 4.19.6.1 (2019-02-05)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-02-05 Vid ombokning skapas en avbokningstransaktion automatiskt.
 • 2019-02-01 Möjligt att ställa in enkel, standard, avancerad användare under personliga inställningar. Det ger olika utseende i orderbokningen.
 • 2019-02-01 Möjligt att ställa in att ett visst antal bitar får avvika från längdkraven.

Rättningar - Corrections

 • 2019-02-07 Korrigering på när längdkravsvarningar visas.
 • 2019-02-05 Korrigering på när meddelandet "Utloggad pga inaktiv under för lång tid..." visas.

Release 4.19.2.1 (2019-01-07)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-01-03 Förbättrad offline hantering
 • 2018-12-27 Förbättrad hantering av uppdateringar
 • 2018-12-27 Möjligt att uppdatera leveransgrupper, leveranser och lass manuellt
 • 2018-12-27 Möjligt att beställa lagerlarm ex. vid fler än X paket i ett lager

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-27 Den markerad rad är synlig när bokningar ska bekräftas
 • 2018-12-27 Vid nya lass sänds även information om aktuellt leveransdata ut till klienterna

Release 4.18.50.3 (2018-12-19)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2018-12-18 Möjligt att ställa in om x antal bitar utanför längdkravet ska accepteras (Ex. 1 bit 4200 mm i ett 4500 mm paket)
 • 2018-12-18 Nytt sätt att hantera återanslutning mot databasen
 • 2018-12-17 Nytt sätt att sända ut leveranser till klienterna

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-18 Felaktig varning på längdkrav
 • 2018-12-17 Förbättrad hantering vid maximering av programmet

Release 4.18.50.1 (2018-12-13)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2018-12-13 Tydligare visning av lager som matchar en sökning
 • 2018-12-13 Tydligare visning av lager som ingår i ett lagerförslag
 • 2018-12-13 Uppsnabbad hantering av paketflyttar
 • 2018-12-12 Tydligare information vid ändring av antal,volym och löpmeter.
 • 2018-12-11 "Tom" hint visas inte.
 • 2018-12-10 Mätvärden visas direkt för markerad mätning.
 • 2018-09-17 Hela skrivarnamnet visas när man väljer skrivare i formuläret Skriv ut.

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-11 Hantering av skrivning i lagernamnsfältet i Hämta- och Lämnaformulär.
 • 2018-12-10 Det går att förbereda arbetsorder i ett valt lager.
 • 2018-09-04 När en ändring på orderrader tas emot uppdateras informationen automatiskt i SIPal - Orderrow information are automatically refreshed in UI when changes from server are received
 • 2018-09-05 Det går att återanvända borttagna lassnummer - Removed loadorder numbers can be reused


Release 4.18.30.7 (2018-09-01)