SIPal (Sawinfo Package Logistics)

From DataPolarna
Revision as of 08:13, 5 September 2018 by Joakim (Talk | contribs) (Skapade sidan med ' = Ändringshistorik - Changelog = == Nästa version - Next release == === Ny funktionalitet - New functionality === === Rättningar - Corrections === * 2018-09-04 När en...')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ändringshistorik - Changelog

Nästa version - Next release

Ny funktionalitet - New functionality

Rättningar - Corrections

  • 2018-09-04 När en ändring på orderrader tas emot uppdateras informationen automatiskt i SIPal - Orderrow information are automatically refreshed in UI when changes from server are received
  • 2018-09-05 Det går att återanvända borttagna lassnummer - Removed loadorder numbers can be reused


Release 4.18.30.7 (2018-09-01)