Difference between revisions of "SIPal (Sawinfo Package Logistics)"

From DataPolarna
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
+
* 2021-11-22 Ny hantering i sorteringsordning i lämna paket
 
== Release 4.21.46.1 (2021-11-16) ==
 
== Release 4.21.46.1 (2021-11-16) ==
 
* 2021-11-01 Utökad funktionalitet för att lämna paket (snabbknapp -)
 
* 2021-11-01 Utökad funktionalitet för att lämna paket (snabbknapp -)

Latest revision as of 08:09, 22 November 2021

 • 2021-11-22 Ny hantering i sorteringsordning i lämna paket

Release 4.21.46.1 (2021-11-16)

 • 2021-11-01 Utökad funktionalitet för att lämna paket (snabbknapp -)
 • 2021-11-01 Möjlighet att skriva ut etiketter från SIPal.
 • 2021-11-01 Utökad funktionalitet mha streckkodsskanner.
 • 2021-10-01 Möjligt att visa grupperade värden på en orderrad ex. Totalt m3 beställt av en dimension i ordern.
 • 2021-06-01 Möjligt att ställa in olika banor i ex en kanaltork
 • 2021-06-01 Stegning och makron hanterar banor

Release 4.21.21.1 (2021-05-31)

 • 2021-05-01 Utökad kalenderfunktionalitet.
 • 2021-05-01 Förbättrad hantering vid kreditering av paket.
 • 2021-05-01 Utökade möjligheter att visa information i tabeller och vyer. Ex. planerad produktionstidpunkt.

Release 4.21.7.1 (2021-02-16)

 • 2021-02-15 Möjligt att via högerklick hantera paket från lista med tillgängliga kolli.
 • 2021-02-15 Möjligt att inventera utan anslutning till nätverk.
 • 2021-02-15 Förbättrad möjlighet att läsa av streckkoder från olika leverantörer.
 • 2021-02-10 Möjligt att visa och redigera produktionsinstruktioner m.m på orderrader.
 • 2021-02-05 Möjligt att visa "hint" med radinformation i alla tabeller.
 • 2021-01-07 Orderrader i tillgängliga behåller tidigare sorteringsordning.
 • 2021-01-07 Vid bokning/avbokning till arbetsorder uppdateras listan med tillgängliga kolli direkt.
 • 2021-01-07 Rättning över vilka lass som presenteras som ingående för leveranser/leveransgrupper.
 • 2020-12-18 Nytt sätt att visa och planera order. Öppna orderkalender från menyn Visa.
 • 2020-12-18 Möjligt att visa och ange produktkod från produktregistret.(Kräver import av produktregister från affärssystem).
 • 2020-11-30 OBS! Information om att det finns tillgängliga kolli presenteras på ett nytt sätt.
   Fet stil i kolumn 0 och 1 = tillräcklig mängd finns. 
   Fet stil i kolumn 1 = paket finns. 
   Understruken text i kolumn 0 = produktion finns planerad.
 • 2020-11-30 Möjligt att visa information om planerad produktion för leveranser.
 • 2020-11-17 Möjligt boka paket och samtidigt skapa nya orderrader. Ex för impregnering.
 • 2020-11-16 Rättat så att värdet på 1:a behålls i Hämta formuläret.
 • 2020-11-16 Rättat så att impregneringsbatcher visar impregneringslager vid redigering.
 • 2020-11-16 Rättat så att varje värde på torrviktsmätningar automatiskt blir numrerade.
 • 2020-11-16 Rättat presentation av max volym och max vikt i lastplanering.
 • 2020-11-13 Rättat hantering av byte av produktkod på torkade paket.
 • 2020-11-10 Möjligt att visa information från paket, orderrader på format ex. Leveransrad.Paket.NomVolym.Sum

Release 4.20.41.1 (2020-10-15)

 • 2020-10-14 Möjligt att öppna SISS via SIPal.
 • 2020-10-14 Tillagt att det går att skapa leveranser till legoförädlare via arbetsorder.
 • 2020-10-01 Möjligt att filtrera orderrader i tillgängliga kolli.
 • 2020-10-01 Fler möjligheter att filtrera vilka orderrader som visas i en aktiv order.
 • 2020-09-01 Förfinad funktionalitet om man använder streckkodsläsare för inventering, plock och bokning.
 • 2020-04-27 Ny inställning vid lagerblink - hela lagret eller positioner och ram blinkar vid sökning och lagerförslag.

Release 4.20.16.1 (2020-04-20)

 • 2020-04-22 Rättat så att avbokning från arbetsorder slår igenom även om paket står på intagsbana.
 • 2020-04-22 Ändrat så att för avregistrerade paket så innebär "Föregående lager" senaste lager.
 • 2020-04-20 Ändrat av sätts vid impregnering av paket.
 • 2020-04-20 Optimerat hanteringen av stora leveranser.
 • 2020-04-10 Rättat så det går att söka på makulerade paket.
 • 2020-03-20 Rättat så att tidigare borttagna lass går att återanvända.

Release 4.20.10.1 (2020-03-16)

 • 2020-03-09 Vyer. Första raden text visas tydligare.
 • 2020-03-09 Hämta kolli. Minus går att använda som snabbkommando för att ställa om gaffeldjupet.
 • 2020-03-16 Dela paket. Det går nu ange produktionsplats på delade av paket.
 • 2020-03-15 Det går att ankomstregistrera flera lass samtidigt.
 • 2020-02-16 Filtrera paket. ÅÄÖ funkar vid filtrering av orderlistor.

Release 4.19.42.1 (2019-10-15)

 • 2019-11-04 Dela paket. Det går nu ange längdfördelning vid delning av paket.
 • 2019-10-28 Nya informationsfält. TotFörbrukatAntal, TotFörbrukadVolym
 • 2019-10-28 Nytt sätt att filtrera längder när tillgängliga kolli visas. Om längdkravstabellen döljs visas alla längder.

Release 4.19.42.1 (2019-10-15)

 • 2019-10-14 Nya informationsfält. KolliAntalBitar, LassbokatAntalBitar, VerifieratAntalBitar ex. För att visa antal bitar i en justerorder
 • 2019-10-01 Möjligt att visa tre rader text i vyer

Rättningar - Corrections

 • 2019-10-12 Visar alla valbara kolumner vid redigering av tabellkolumner

Release 4.19.32.4 (2019-08-25)

 • 2019-08-25 Möjligt att under Generella inställningar ställa in vilka torkstatus som ska matcha olika ordertyper.
 • 2019-08-25 Möjligt att boka transport till flera lass samtidigt.
 • 2019-08-20 Nya informationsfält. VolymSomKanBokas, LpmSomKanBokas, BitarSomKanBokas, ViktSomKanBokas
 • 2019-08-15 I truckformulär är det nu möjligt att välja om det första valda paketet ska vara det nedersta eller det översta paketet.

Release 4.19.26.1 (2019-06-25)

 • 2019-06-24 Paket som är bokade till en arbetsorder går även boka mot utlastningsorder.
 • 2019-06-24 Inställning om vilka av inkommande leverans och lass som går att filtrera på i inkommande lager.

Rättningar - Corrections

 • 2019-05-20 /Multirun hanterar maskininställningar och senast inloggad bättre.


Release 4.19.20.4 (2019-05-20)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-05-20 Om grundsortering Prio används så sorteras order enl. 1. Prio - 2. Utlastningsdatum.
 • 2019-04-01 Det går att flytta om paket i samma lager direkt i Hämta och Lämna formulären.
 • 2019-04-01 Att hämta paket via att skriva paketnummer är uppsnabbat.
 • 2019-03-01 Ny logik vid avläsning av RFID-taggar. Samma lager kan öppna hämta- och lämnaformulären efter inställbar tid.

Rättningar - Corrections

 • 2019-05-20 Chatfönstret går alltid stänga.
 • 2019-05-20 Växla användare fungerar bättre
 • 2019-02-20 Korrigering så att alla anmärkningar på paket kan tas bort.


Release 4.19.8.1 (2019-02-20)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-02-20 Det går att använda de numeriska tangentbordet för att välja position vid leverans.
 • 2019-02-10 Ny leveranstyp. Lagerflytt.
 • 2019-02-10 Ny personlig inställning. Användarnivå: Enkel-Standard-Avancerad.

Release 4.19.6.1 (2019-02-05)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-02-05 Vid ombokning skapas en avbokningstransaktion automatiskt.
 • 2019-02-01 Möjligt att ställa in enkel, standard, avancerad användare under personliga inställningar. Det ger olika utseende i orderbokningen.
 • 2019-02-01 Möjligt att ställa in att ett visst antal bitar får avvika från längdkraven.

Rättningar - Corrections

 • 2019-02-07 Korrigering på när längdkravsvarningar visas.
 • 2019-02-05 Korrigering på när meddelandet "Utloggad pga inaktiv under för lång tid..." visas.

Release 4.19.2.1 (2019-01-07)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2019-01-03 Förbättrad offline hantering
 • 2018-12-27 Förbättrad hantering av uppdateringar
 • 2018-12-27 Möjligt att uppdatera leveransgrupper, leveranser och lass manuellt
 • 2018-12-27 Möjligt att beställa lagerlarm ex. vid fler än X paket i ett lager

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-27 Den markerad rad är synlig när bokningar ska bekräftas
 • 2018-12-27 Vid nya lass sänds även information om aktuellt leveransdata ut till klienterna

Release 4.18.50.3 (2018-12-19)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2018-12-18 Möjligt att ställa in om x antal bitar utanför längdkravet ska accepteras (Ex. 1 bit 4200 mm i ett 4500 mm paket)
 • 2018-12-18 Nytt sätt att hantera återanslutning mot databasen
 • 2018-12-17 Nytt sätt att sända ut leveranser till klienterna

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-18 Felaktig varning på längdkrav
 • 2018-12-17 Förbättrad hantering vid maximering av programmet

Release 4.18.50.1 (2018-12-13)

Ny funktionalitet - New functionality

 • 2018-12-13 Tydligare visning av lager som matchar en sökning
 • 2018-12-13 Tydligare visning av lager som ingår i ett lagerförslag
 • 2018-12-13 Uppsnabbad hantering av paketflyttar
 • 2018-12-12 Tydligare information vid ändring av antal,volym och löpmeter.
 • 2018-12-11 "Tom" hint visas inte.
 • 2018-12-10 Mätvärden visas direkt för markerad mätning.
 • 2018-09-17 Hela skrivarnamnet visas när man väljer skrivare i formuläret Skriv ut.

Rättningar - Corrections

 • 2018-12-11 Hantering av skrivning i lagernamnsfältet i Hämta- och Lämnaformulär.
 • 2018-12-10 Det går att förbereda arbetsorder i ett valt lager.
 • 2018-09-04 När en ändring på orderrader tas emot uppdateras informationen automatiskt i SIPal - Orderrow information are automatically refreshed in UI when changes from server are received
 • 2018-09-05 Det går att återanvända borttagna lassnummer - Removed loadorder numbers can be reused


Release 4.18.30.7 (2018-09-01)