SIDO

From DataPolarna
Revision as of 13:04, 13 January 2017 by Olaj (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎svenska

SIDO är en digital uppgiftsskärm. Uppgiftsskärmarna placeras på centrala ställen, t ex kontrollrum, fikarum och andra platser där man ofta befinner sig eller passerar.

SIDO kan visa rutiner som ska göras dagligen, veckovis eller månadsvis. Men även checklistor, som man kan gå igenom vid driftsstopp, för att vara säker på att man gjort alla insatser man behöver inför igångsättandet. SIDO kan kopplas till terminalskärmar och fordon, eftersom det är en molnapplikation som bara kräver en webbläsare och uppkoppling.

Användarmanual

SIDO Administration

SIDO Display