DP Chatt

From DataPolarna
Revision as of 12:39, 6 May 2016 by Olaj (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

DP Chatt

Installation

1. Kör Setup.exe

2. Välj bibliotek där du vill att programfilerna ska hamna.

3. Efter installation, välj egenskaper för genvägen DP Chatt på skrivbordet.

Egenskaper.JPG

4. Byt ut det markerade aliaset till det alias du vill ska vara inloggad vid start.

5. Tryck OK och starta programmet.

Huvudfönster

Interface.JPG

1. Visar tidigare konversation.

2. Meddelande att skicka.

3. Alias på mottagare. Kan skrivas på formen OJA, AMA, PPE ....

4. Svarar alla som meddelandet är skickat till.

5. Visar dialogruta med användare och grupper.

6. Rensar historikfönstret.

7. Skickar aktuellt meddelande till alla mottagare.

8. Avslutar programmet

9. Visar status på anslutning till server.

Menyalternativ

Interface 2.jpg

1. Visar valbara inställningar för klientprogrammet.

2. Administrera användare, alias och grupper.

Användare och grupper

AnvändareGrupper2.jpg

1. Visar alla tillgängliga grupper i databasen.

2. Visar alla användare i den aktuella (markerade) gruppen.

3. Visar alla tillgängliga användare i databasen.

4. Används för att lägga till användare i gruppen.

5. Används för att ta bort användare från gruppen.

6. Skapa ny grupp som visas i lista (1).

7. Ta bort markerad grupp från lista (1). Användare raderas ej.

8. Spara användare till den markerade gruppen.

9. Importera användare från xml-fil.

10. Skapa ny användare med för- efternamn samt alias. Alias måste vara unikt i databasen.

11. Ta bort markerad användare från systemet.

Inställningar

Inställningar.JPG

Alias

Ändrar alias på inloggad användare.

Ljudavisering

Anger om det ska vara ljud vid nya meddelanden.

Visa överst vid meddelande

Anger om huvudfönstret ska visas överst vid nya meddelanden.

Popupavisering

Anger om popupfönster ska visas vid nya meddelanden.

Historik vid start

Anger om tidigare konversation ska visas vid inloggning.

Fontstorlek

Storlek på texten i historik och meddelandefönstret.

Pollningsintervall

Tid i sekunder för att kontrollera nya meddelanden på servern.

Ta bort poster äldre än

Anger intervall i dagar för att rensa gamla poster i databasen. All historik äldre än angivet antal dagar tas bort.

Sökväg till server

Serverns ipadress och portnummer. Ska skrivas ut med "http://" först samt ":" före portnummer.